مطالب آموزشی بمناسبت هفته مبارزه با سرطان

مطالب آموزشي هفته ملي مبارزه با سرطان و روز ملي سرطان(15 بهمن) جهت آموزش همكاران و دانش آموزان به حضورتان ارسال مي گردد.

مطالب آموزشي هفته ملي مبارزه با سرطان و روز ملي سرطان(15 بهمن) جهت آموزش همكاران و دانش آموزان به حضورتان ارسال مي گردد.